راهنمای مشارکت

21 اردیبهشت 1399

آشپزی

افرادی که در زمینه آشپزی و فعالیت های مرتبط با آشپزخانه توانایی و مهارت داشته باشد در روزهای مشخص که با آنها هماهنگ میشود میتوانند مشارکت داشته باشند ثبت نام
26 فروردین 1399

مشارکت در تامین بسته ارزاق و غذای گرم

با توجه به تهیه اقلام بسته به صورت کلی و با مشارکت خیرین هزینه تمام شده بسته ها حداقل ۲۰ درصد کمتر از قیمت خرده فروشی میباشد. بسته های ارزاق در دو قیمت ۵۰٫۰۰۰ تومان و ۱۰۰٫۰۰۰ تومانی در نظر گرفته شده و غذای گرم نیز در دو قیمت ۷۰۰۰تومان و ۱۰۰۰۰تومانی میباشد که مومنین و نیکوکاران میتوانند به هر تعداد مد نظر در این موضوع مشارکت نمایند. همچنین جهت مشارکت در تامین بسته ارزاق و غذای گرم که توسط تشکل های خدمت دهنده انجام میشود دو نوع انتخاب در نظر گرفته شده است طرح به نیابت از: در این طرح افراد مشارکت کننده به نیابت از اهل بیت علیم السلام، شهدا و یا یکی از اموات و درگذشتگان میتوانند در تامین بسته های ارزاق و یا غذای گرم مشارکت نمایند که در این صورت بسته ارزاق و یا غذای گرم به نیابتی که مشخص شده است انجام خواهد گردید. خودم توزیع میکنم: در این طرح افراد میتوانند جهت سهولت در کمک رسانی به نیازمندان از بسته هایی که به صورت کلی خریداری شده و توسط نیروهای مردمی بسته بندی شده است تهیه نموده و خودشان برای نیازمندان مورد نظر مستقیما توزیع نمایند.
26 فروردین 1399

خودم توزیع میکنم

در این طرح افراد میتوانند جهت سهولت در کمک رسانی به نیازمندان از بسته هایی که به صورت کلی خریداری شده و توسط نیروهای مردمی بسته بندی شده است تهیه نموده و خودشان برای نیازمندان مورد نظر مستقیما توزیع نمایند. ثبت نام
26 فروردین 1399

اهدای کالا و ارزاق

در صورتیکه کالا و ارزاق مورد مصرف خانواده های نیازمند وجود داشته باشد با این اعلام افراد به نزدیک ترین خیریه و مرکز نیکوکاری محله خود جهت تحویل مرتبط میشوند. ثبت نام
26 فروردین 1399

توزیع

افراد دارای وسیله نقلیه که تمایل به همکاری در توزیع بسته های ارزاق و غذای گرم را همراه با تشکل های خدمت دهنده داشته باشند در این زمینه میتوانند مشارکت نمایند. ثبت نام
26 فروردین 1399

بسته بندی

افرادی که در زمان های مشخص فرصت کمک به تشکل های خدمت دهنده در زمینه بسته بندی ارزاق و یا پک های غذایی را داشته باشند اعلام آمادگی نموده و به فراخور زمان های ممکن از مشارکت ایشان استفاده می شود. ثبت نام
25 فروردین 1399

طرح نیابت

در این طرح افراد مشارکت کننده به نیابت از اهل بیت علیم السلام، شهدا و یا یکی از اموات و درگذشتگان میتوانند در تامین بسته های ارزاق و یا غذای گرم مشارکت نمایند که در این صورت بسته ارزاق و یا غذای گرم به نیابتی که مشخص شده است انجام خواهد گردید. ثبت نام
25 فروردین 1399

تعمیرات و تاسیسات

افرادی که در زمینه تاسیسات منازل و تعمیر لوازم خانگی دارای مهارت هستند به صورت داوطلبانه با هماهنگی قبل در این موضوع مشارکت می نمایند. ثبت نام
25 فروردین 1399

مشاوره

روانشناسان، روان پزشکان و مشاوران حقوقی و خانواده ای که میتوانند با تشکل های خدمت دهنده در این زمینه مشارکت داشته باشند. ثبت نام
25 فروردین 1399

پزشکی و سلامت

پزشکان و متخصصانی که جهت همراهی تشکل های خدمت دهنده در این زمینه تمایل دارند با هماهنگی قبلی که با ایشان انجام میپذیرد مشارکت نمایند. ثبت نام
24 فروردین 1399

رسانه

افرادی که در زمینه پوشش رسانه ای رزمایش همدلی دارای توانایی رسانه ای اعم از تولید محتوا، کلیپ، گزارش، خبررسانی و فعالیت در شبکه های اجتماعی دارند میتوانند در این زمینه اعلام آمادگی نمایند. ثبت نام