24 فروردین 1399

رسانه

افرادی که در زمینه پوشش رسانه ای رزمایش همدلی دارای توانایی رسانه ای اعم از تولید محتوا، کلیپ، گزارش، خبررسانی و فعالیت در شبکه های اجتماعی دارند میتوانند در این زمینه اعلام آمادگی نمایند. ثبت نام