26 فروردین 1399

مشارکت در تامین بسته ارزاق و غذای گرم

با توجه به تهیه اقلام بسته به صورت کلی و با مشارکت خیرین هزینه تمام شده بسته ها حداقل ۲۰ درصد کمتر از قیمت خرده فروشی میباشد. بسته های ارزاق در دو قیمت ۵۰٫۰۰۰ تومان و ۱۰۰٫۰۰۰ تومانی در نظر گرفته شده و غذای گرم نیز در دو قیمت ۷۰۰۰تومان و ۱۰۰۰۰تومانی میباشد که مومنین و نیکوکاران میتوانند به هر تعداد مد نظر در این موضوع مشارکت نمایند. همچنین جهت مشارکت در تامین بسته ارزاق و غذای گرم که توسط تشکل های خدمت دهنده انجام میشود دو نوع انتخاب در نظر گرفته شده است طرح به نیابت از: در این طرح افراد مشارکت کننده به نیابت از اهل بیت علیم السلام، شهدا و یا یکی از اموات و درگذشتگان میتوانند در تامین بسته های ارزاق و یا غذای گرم مشارکت نمایند که در این صورت بسته ارزاق و یا غذای گرم به نیابتی که مشخص شده است انجام خواهد گردید. خودم توزیع میکنم: در این طرح افراد میتوانند جهت سهولت در کمک رسانی به نیازمندان از بسته هایی که به صورت کلی خریداری شده و توسط نیروهای مردمی بسته بندی شده است تهیه نموده و خودشان برای نیازمندان مورد نظر مستقیما توزیع نمایند.
25 فروردین 1399

طرح نیابت

در این طرح افراد مشارکت کننده به نیابت از اهل بیت علیم السلام، شهدا و یا یکی از اموات و درگذشتگان میتوانند در تامین بسته های ارزاق و یا غذای گرم مشارکت نمایند که در این صورت بسته ارزاق و یا غذای گرم به نیابتی که مشخص شده است انجام خواهد گردید. ثبت نام